+48 697 164 666

PON-PT 9-18

Jak wygrać postępowanie karne?

3179
postępowanie karne

Jak wygrać postępowanie karne?

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie charakterystyka szeroko pojętego tematu, jakim jest postępowanie karne oraz wskazanie czynności, które warto przedsięwziąć dla zwiększenia swoich szans powodzenia w procesie karnym.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania uczestników procesu karnego jest kodeks postępowania karnego z 1997 r., ponadto fundamentalne zasady prawa karnego zostały określone w Konstytucji RP z 1997 r., takie jak m.in. prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, prawo do obrony, domniemanie niewinności czy zasada dwuinstancyjności.

 

Spis treści:

 1. Proces karny a postępowanie karne
 2. Wybierz odpowiedniego prawnika!
 3. Postępowanie karne w sprawach kryminalnych
  • Kodeks karny
  • Kodeks wykroczeń a postępowania karne
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i jej wpływ na postępowanie karne
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 4. Postępowanie karne w przestępstwach gospodarczych
 5. Najlepszy prawnik od postępowań karnych w Rzeszowie

 

Proces karny a postępowanie karne

Proces karny to zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz innych dolegliwości, które mogą zostać wymierzone na podstawie przepisów kodeksu karnego. Nazwy ,,proces karny” i ,,postępowanie karne” były i są często używane zamiennie. Występują jako określenie czynności prawnych zmierzających do rozstrzygnięcia problemu odpowiedzialności karnej konkretnej osoby za konkretne przestępstwo (np. Mariusz Trynkiewicz, Antoni Byk i Władysław Maczuga czy Władysław Mazurkiewicz).

 

Pojęcie ,,proces karny” to jednak częściej pojęcie rozumiane węziej, jako jeden z etapów postępowania – rozprawa sądowa. Samo postępowanie karne natomiast to również postępowanie przygotowawcze, którego celem jest stwierdzenie, czy zostało popełnione przestępstwo i kto może być jego sprawcą, przy użyciu rozmaitych metod dowodzenia i dorobku kryminalistyki i kryminologii, oraz postępowanie wykonawcze, służące wykonaniu i odbyciu kary przez skazanego.

 

Wybierz odpowiedniego prawnika!

Kluczową kwestią podczas poszukiwań profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie karnej jest wybranie prawnika, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Prawo karne jest dziedziną znacząco odmienną od prawa cywilnego, rodzinnego czy administracyjnego. Co wydaje się trywialne, jednak warto wyraźnie zaznaczyć, iż to w prawie karnym znajdziemy najsurowsze sankcje, wliczając dożywotnie pozbawienie wolności, a od niedawna również bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, czyli karę bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Z uwagi na to nie trzeba chyba dalej uzasadniać, jak istotne jest znalezienie odpowiedniego obrońcy, któremu powierzamy naszą sprawę, a nierzadko poprzez to i szanse na naszą wolność i walkę o sprawiedliwość.

 

Znalezienie adwokata specjalizującego się w prawie karnym jest istotne również z uwagi na to, że prawo karne, w tym postępowanie karne, ulegają ciągłym zmianom i aktualizacjom, dlatego wielce istotne jest, aby nasz pełnomocnik sprawnie poruszał się w gąszczu wciąż zmieniających się przepisów. Wykaz najważniejszych zmian w prawie karnym, jakie dokonały się w ostatnich miesiącach w Polsce, opisaliśmy w jednym z naszych niedawnych artykułów na blogu Kancelarii.

 

postępowanie karne

 

Postępowanie karne w sprawach kryminalnych

Postępowanie karne w sprawach kryminalnych to dziedzina bardzo rozległa i rozproszona na wiele aktów prawnych, najważniejsze z nich to:

 

Kodeks karny

Podstawowy akt prawa karnego, regulujący zdecydowaną większość przestępstw, w tym w szczególności tzw. przestępstwa pospolite. To właśnie w kodeksie karnym znajdziemy kary za takie czyny zabronione jak m.in. zabójstwo, kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zgwałcenie, uszczerbek na zdrowiu, zniesławienie, znieważenie itd. Znajdziemy tam także regulacje dotyczące przestępstw gospodarczych, o których będzie mowa w następnym akapicie.

 

Kodeks wykroczeń a postępowania karne

Wykroczenia to najdrobniejsze przewinienia regulowane przez szeroko pojęte prawo karne. Są to czyny o niewielkiej społecznej szkodliwości, które jednak podlegają karze. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę wykroczeń jest kodeks wykroczeń z 1971 r. Jakie kary może otrzymać sprawca wykroczenia? Są to: areszt (od 5 do 30 dni), ograniczenie wolności (1 miesiąc), grzywna (od 20 do 5000 zł), nagana.

 

Przykładowe wykroczenia to: kradzież rzeczy o wartości do 800 zł (powyżej to przestępstwo – stosujemy kodeks karny i zawarte w nim kary), zniszczenie mienia o wartości do 800 zł (powyżej to przestępstwo – stosujemy kodeks karny), przechodzenie na czerwonym świetle, przekroczenie prędkości, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (mając wtedy między 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi popełniamy wykroczenie. Gdy zawartość alkoholu przewyższa 0,5 promila, kierowca popełnia przestępstwo, zatem stosuje się wtedy kodeks karny oraz przewidziane w nim kary, a nie kodeks wykroczeń), zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, nieobyczajny wybryk, nieprzyzwoite napisy, zaśmiecanie miejsc publicznych itp.

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i jej wpływ na postępowanie karne

Akt prawny określający zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich, czyli takich, które nie ukończyły 17. roku życia w momencie popełnienia czynu zabronionego. Co do zasady wobec nieletnich stosuje się środki wychowawcze lub poprawcze, takie jak m.in. nadzór kuratora, skierowanie do zakładu poprawczego, obowiązek naprawienia szkody, podjęcia nauki itd.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Reguluje tak zwaną przestępczość narkotykową, m.in. posiadanie, obrót czy przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Postępowanie karne w przestępstwach gospodarczych

Przestępstwa gospodarcze, czyli tzw. white collar crimes, to kategoria przestępstw dotyczących takich obszarów jak działalność gospodarcza, podatki, finanse, działalność korporacyjna czy finansowa. Przestępstwa gospodarcze uregulowane są w kodeksie karnym z 1997 r., ale dodatkowo przestępstwa i wykroczenia podatkowe doczekały się odrębnej regulacji – w kodeksie karnym skarbowym z 1999 r.

 

Najpopularniejsze tego typu czyny zabronione to:

 

 • oszustwo,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • wyłudzenia kredytów i odszkodowań,
 • wyłudzenia zwrotu podatku VAT czy akcyzy,
 • fałszerstwa faktur (w tym tzw. puste faktury),
 • ukrywanie dochodów,
 • łapownictwo,
 • przestępstwa na szkodę wierzycieli,
 • firmanctwo,
 • fałszowanie znaków identyfikacyjnych,
 • dokonanie płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment),
 • naruszenie procedury i obowiązków sprawozdawczości podatkowej,
 • przestępstwa i wyłudzenia celne (oszustwo, przemyt, paserstwo),
 • przestępstwa związane z organizację gier hazardowych,
 • manipulacja instrumentami finansowymi.

 

Postępowanie karne w sprawach gospodarczych cechuje się odrębną specyfiką, a od adwokata wymaga znajomości nie tylko prawa karnego, ale też gospodarczego, handlowego i podatkowego, a więc szerokiego wachlarzu wiedzy i kompetencji.

 

Na temat przestępczości gospodarczej pisaliśmy niedawno na naszym kancelaryjnym blogu. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do lektury!

 

postępowanie karne

 

Najlepszy prawnik od postępowań karnych w Rzeszowie

W kodeksie postępowania karnego istnieje przepis stanowiący: „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć”. Niekoniecznie na co dzień myślimy o tym, że znajdziemy się w takiej sytuacji, ale warto mieć świadomość, że może przyjść taki moment, kiedy będziemy potrzebowali wykwalifikowanego obrońcy lub pełnomocnika. W takiej sytuacji mogą Państwo zawsze liczyć na wsparcie z naszej strony.

 

Jako kancelaria adwokacka Kawalec służymy pomocą we wszystkich sprawach postępowania karnego i sprawach wykroczeń. Występujemy zarówno jako obrońcy, jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych. W ramach naszej współpracy reprezentujemy interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania, zaczynając od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, na postępowaniu wykonawczym kończąc.

 

Podejmujemy się kompleksowej obrony we wszystkich sprawach karnych oraz wykroczeniowych, między innymi w sprawach przestępstw kryminalnych, przestępstw w ruchu drogowym, a także tzw. przestępstw białych kołnierzyków, tj. przestępstw gospodarczych oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego. Dlatego jeśli zostali Państwo nieprawidłowo oskarżeni lub bezpodstawnie zarzuca się Państwu dokonanie czynu zabronionego, mogą Państwo liczyć na naszą pomoc prawną.

 

W trakcie prowadzonego postępowania niejednokrotnie zachodzi potrzeba ochrony Klienta przed zastosowaniem wobec niego środków zapobiegawczych w postaci m.in. tymczasowego aresztowania, zakazu opuszczania kraju czy dozoru policji. Zajmujemy się obroną na wszystkich płaszczyznach. W ramach naszej współpracy każdy Klient ma pełną opiekę w czasie postępowania karnego. Z kolei dążąc do pomocy osobom skazanym, sporządzamy m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, jak również wnioski o zastosowanie dozoru elektronicznego, który pozwala naszym Klientom odbywać karę pozbawienia wolności w miejscu ich zamieszkania.

 

W razie potrzeby skorzystania z pomocy prawnej na jakimkolwiek etapie zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami.

wróć do wpisów

Inne wpisy

rozwód z orzeczeniem o winie

10.07.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 19 [name] => adwokat rzeszów rozwody [slug] => adwokat-rzeszow-rozwody [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 19 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 15 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 18 [name] => rozwód rzeszów [slug] => rozwod-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 18 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 15 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 65 [name] => rozwód z orzeczeniem o winie [slug] => rozwod-z-orzeczeniem-o-winie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 65 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów rozwody #rozwód rzeszów #rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli zależy Ci na pomyślnym zakończeniu sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie, warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych.

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

25.06.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 63 [name] => odszkodowanie [slug] => odszkodowanie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 63 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 62 [name] => odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym [slug] => odszkodowanie-po-wypadku-komunikacyjnym [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 62 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 64 [name] => wypadek komunikacyjny [slug] => wypadek-komunikacyjny [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 64 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #odszkodowanie #odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym #wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – co przez to należy rozumieć?

postępowanie karne

10.06.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 61 [name] => postępowanie karne [slug] => postepowanie-karne [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 61 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów #postępowanie karne #prawnik Rzeszów

Jak wygrać postępowanie karne?

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie charakterystyka szeroko pojętego tematu, jakim jest postępowanie karne.

Adwokat od nieruchomości Rzeszów

28.05.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 59 [name] => adwokat od nieruchomości Rzeszów [slug] => adwokat-od-nieruchomosci-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 59 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 60 [name] => nieruchomości Rzeszów [slug] => nieruchomosci-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 60 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat od nieruchomości Rzeszów #adwokat rzeszów #nieruchomości Rzeszów

Adwokat od nieruchomości Rzeszów

Wyjaśniamy, czym jest prawo nieruchomości, na co należy zwrócić uwagę, kupując nieruchomość oraz w czym może nam pomóc adwokat od nieruchomości w mniejszych i większych miastach, takich jak Rzeszów.

przestępstwa gospodarcze prawnik w rzeszowie

16.05.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 58 [name] => kancelaria Rzeszów [slug] => kancelaria-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 58 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 57 [name] => przestępstwa gospodarcze [slug] => przestepstwa-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 57 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #kancelaria Rzeszów #prawnik Rzeszów #przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze – prawnik w Rzeszowie

W problemie, jakim są przestępstwa gospodarcze, pomoże dobry prawnik, którego z pewnością można odnaleźć w Rzeszowie.

doradztwo gospodarcze Rzeszów

25.04.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 56 [name] => doradztwo gospodarcze [slug] => doradztwo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 56 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 54 [name] => prawo gospodarcze [slug] => prawo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 54 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 55 [name] => Profesjonalne doradztwo gospodarcze [slug] => profesjonalne-doradztwo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 55 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #doradztwo gospodarcze #prawo gospodarcze #Profesjonalne doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze Rzeszów

Profesjonalne doradztwo gospodarcze ułatwia i umożliwia skuteczne prowadzenie działalności, zwłaszcza w tak szybko rozwijających się miastach, jak Rzeszów.

sprawa spadkowa

13.04.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 52 [name] => sprawa spadkowa [slug] => sprawa-spadkowa [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 52 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 53 [name] => testament [slug] => testament [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 53 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #spadek #sprawa spadkowa #testament

Sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających dziedzin, jakimi zajmuje się adwokat.

adwokat Rzeszów

14.03.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 50 [name] => dobry adwokat [slug] => dobry-adwokat [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 50 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 51 [name] => pomoc prawna rzeszów [slug] => pomoc-prawna-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 51 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów #dobry adwokat #pomoc prawna rzeszów

Adwokat Rzeszów

Dowiedz się, jakie cechy posiada dobry adwokat oraz do kogo zwrócić się o pomoc prawną w mieście Rzeszów!

podział majątku

24.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 47 [name] => podział majątku [slug] => podzial-majatku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 47 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 16 [name] => rozwód [slug] => rozwod [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 16 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 7 [filter] => raw ) ) #podział majątku #prawnik Rzeszów #rozwód

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku to ważny etap rozwodu. Na wstępie warto wyjaśnić, jakie są podstawowe sposoby uregulowania małżeńskiego ustroju majątkowego.

dziedziczenie spadku

14.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 45 [name] => dziedziczenie spadku [slug] => dziedziczenie-spadku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 45 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 46 [name] => prawo spadkowe [slug] => prawo-spadkowe [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 46 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) ) #dziedziczenie spadku #prawo spadkowe #spadek

Dziedziczenie spadku w polskim prawie

Dziedziczenie spadku może nastąpić w drodze dziedziczenia testamentowego, czyli na podstawie pozostawionego przez zmarłego testamentu, lub ustawowo.

Masz pytania? Zastanawiasz się czy możemy Ci pomóc?

Koniecznie daj nam znać - zadzwoń lub napisz!

  Rodzaj sprawy

  W jakim obszarze potrzebujesz pomocy?

  W jakiej formie prowadzisz biznes?

  Na jakim etapie jesteś?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W której branży planujesz rozwijać swój biznes?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Czy posiadacie wspólne małoletnie dzieci?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakim zakresie doznałeś strat?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Jeszcze tylko jeden krok...

  Zostaw nam swoje dane, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przedstawić najlepsze rozwiązanie dopasowane do specyfiki sprawy.

  Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu najbliższego dnia roboczego.
  Kancelaria Kawalec - formularz zgłoszeniowy

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc

  Wypełnij krótki formularz