Sprawy rodzinne

Dysponując wieloletnim doświadczeniem doradzamy w kwestiach prawa rodzinnego przede wszystkim w sprawach o:
• rozwód,
• separację,
• podział majątku,
• alimenty,
• kontakty z dziećmi,
• unieważnienie małżeństwa,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej,
• ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
• przysposobienie,
• ubezwłasnowolnienie,

Mając na uwadze, iż jest to kategoria spraw obarczona dużym bagażem emocjonalnym, niejednokrotnie zranionymi uczuciami, a także brakiem świadomości co do konsekwencji związanym z zakończeniem małżeństwa, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz w oparciu o dyskrecję i zrozumienie, pomagamy Klientom przebrnąć ten trudny czas, zabezpieczając ich interesy w aspekcie prawnym.

Naszym celem jest to, aby Klient, przeżywający ogromne emocje związane ze sprawą rozwodową, o podział majątku, mógł w pełni zrozumieć jakie ma możliwości i jakie scenariusze czekają go po zakończonym postępowaniu.

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami