+48 697 164 666

PON-PT 9-18

Sprawy karne i wykroczeń

48

W Kodeksie postępowania karnego istnieje zapis mówiący „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć”. Niekoniecznie na co dzień myślimy o tym, że znajdziemy się w takiej sytuacji, ale warto mieć świadomość, że może przyjść taki moment, kiedy będziemy potrzebowali wykwalifikowanego obrońcy lub pełnomocnika. W takiej sytuacji mogą Państwo zawsze liczyć na wsparcie z naszej strony.

Sprawy karne i wykroczeń - zakres naszych usług

Jako kancelaria adwokacka Kawalec służymy pomocą we wszystkich sprawach postępowania karnego i sprawach wykroczeń. Występujemy zarówno jako obrońcy, jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych. W ramach naszej współpracy prezentujemy interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania, zaczynając od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, a kończąc na postępowaniu wykonawczym.

Sprawy karne i wykroczeń - kompleksowa obrona w każdej sytuacji

Podejmujemy się kompleksowej obrony we wszystkich sprawach karnych oraz wykroczeniowych, między innymi w sprawach przestępstw kryminalnych, przestępstw w ruchu drogowym, a także tzw. przestępstw białych kołnierzyków, tj. przestępstw gospodarczych oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego. Dlatego jeśli zostali Państwo nieprawidłowo oskarżeni lub bezpodstawnie zarzuca się Państwu dokonanie czynu zabronionego, mogą Państwo liczyć na naszą pomoc prawną.

Obrona materialna i formalna

W trakcie prowadzonego postępowania niejednokrotnie zachodzi potrzeba ochrony Klienta przed zastosowaniem wobec niego środków zapobiegawczych w postaci m.in. tymczasowego aresztowania, zakazu opuszczania kraju czy dozoru policji. Zajmujemy się obroną na wszystkich płaszczyznach. W ramach naszej współpracy każdy Klient ma pełną opiekę w czasie postępowania karnego.

Podejmujemy się obrony formalnej. Polega ona na tym, że oskarżonemu przysługuje prawo do posiadania obrońcy. Jako profesjonalni adwokaci posiadamy kwalifikacje i bezcenne doświadczenie pozwalające nam na odwołanie się do przepisów prawnych i rzetelne ocenienie sytuacji. Jako osoby niezwiązane emocjonalnie ze sprawą potrafimy zachować obiektywizm i przygotować właściwą linię obrony dla naszych Klientów.

W ramach obrony materialnej chronimy interesów osoby oskarżonej w procesie. W jej ramach jako adwokaci możemy między innymi składać wnioski procesowe, dowodowe oraz przywoływać podczas procesu argumentację korzystną dla oskarżonego. Naszych Klientów również nieustannie informujemy o przysługujących im prawach, takich jak chociażby prawo do zachowania milczenia i braku składania wyjaśnień, co nie może mieć negatywnych konsekwencji procesowych.

Obrona poszkodowanych i skazanych

Prowadząc sprawy karne, wielokrotnie pomagamy pokrzywdzonym przestępstwem w realizacji ich praw oraz chroniąc ich interesy. Działalność ta opiera się na współpracy z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, doprowadzając do wykazania winy sprawcy przestępstwa. Równocześnie zabezpieczamy interesy pokrzywdzonych poprzez dochodzenie w ramach postępowania karnego stosownych zadośćuczynień i odszkodowań, co pozwala naszym Klientom uzyskać odpowiednie sumy, bez konieczności prowadzenia sprawy odszkodowawczej.

Dążąc do pomocy osobom skazanym, sporządzamy m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, jak również wnioski o zastosowanie dozoru elektronicznego, który pozwala naszym Klientom odbywać karę pozbawienia wolności w miejscu ich zamieszkania.

wróć do oferty

Inne usługi

Masz pytania? Zastanawiasz się czy możemy Ci pomóc?

Koniecznie daj nam znać - zadzwoń lub napisz!

  Rodzaj sprawy

  W jakim obszarze potrzebujesz pomocy?

  W jakiej formie prowadzisz biznes?

  Na jakim etapie jesteś?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W której branży planujesz rozwijać swój biznes?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Czy posiadacie wspólne małoletnie dzieci?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakim zakresie doznałeś strat?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Jeszcze tylko jeden krok...

  Zostaw nam swoje dane, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przedstawić najlepsze rozwiązanie dopasowane do specyfiki sprawy.

  Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu najbliższego dnia roboczego.
  Kancelaria Kawalec - formularz zgłoszeniowy

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc

  Wypełnij krótki formularz