Sprawy spadkowe

Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie całego postępowania spadkowego przed sądem, jak również pomagamy przeprowadzić wszelkie czynności prawne związane z postępowaniem spadkowym przed notariuszem. Pomagamy naszym Klientom w skutecznym rozporządzaniu majątkiem poprzez sporządzanie testamentów.


Prowadzimy m.in. sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego. Doradzamy w zakresie najkorzystniejszych form przyjęcia spadku, bez zagrożenia uszczuplenia majątku spadkobierców.

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających dziedzin, jakimi zajmuje się adwokat. Wynika to bardzo często z potrzeby całościowego ustalenia masy spadkowej tj. majątku pozostawionego przez spadkodawcę, co często jest utrudnione poprzez nieuregulowany stan prawny tegoż majątku. Wiąże się to również z szeregiem czynności jakie musza podjąć spadkobiercy by doprowadzić do finalnego działu spadku. Stwierdzenie nabycia spadku wymaga bowiem ustalenia kręgu spadkobierców, przysługujących im udziałów, co często prowadzi do konfliktów oraz niejasności. Nierzadko spadkobiercy są zwaśnieni na tle majątkowym, co dodatkowo utrudnia ostateczny podział i nabycie spadku. Gdy górę zaczynają brać emocje, pomóc może adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym, który prowadząc sprawę, przeprowadzi wszelkie czynności sądowe oraz negocjacje z spadkobiercami
w sposób korzystny dla Klienta.

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.