Sporządzanie i opiniowanie umów

Nasze usługi obejmują między innymi sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie:
umów w obrocie handlowym,
umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów,
umowy o dzieło,
umów najmu, dzierżawy,
umów leasingu, użyczenia,
o pośrednictwo handlowe,
umów agencyjnych,
umów dystrybucyjnych, komisowych,
umów pożyczki,
dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań
(m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe),
opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
przygotowywanie koncepcji zabezpieczenia umów,

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.