Prawo nieruchomości

W zakresie świadczonej pomocy prawnej zajmujemy się problemem dotyczącym bezpiecznego nabycia lub sprzedaży nieruchomości. Doradzamy zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom w sprawach umów deweloperskich, umów przedwstępnych i ostatecznych nabycia nieruchomości. Opiniujemy projekty aktów notarialnych, proponujemy wprowadzenie odpowiednich zmian, wspierając Klientów na każdym etapie nabycia lub sprzedaży nieruchomości. Chronimy prawa naszych Klientów przy zawieraniu umów oraz pomagamy zrozumieć treść umowy,
reprezentujemy Klientów w trakcie postępowań wieczystoksięgowych.

Jednocześnie doradzamy w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną, sprawach dotyczących korzystania z niej oraz zniesienia współwłasności nieruchomości.


Prowadzimy postępowania sądowe mające za cel zniesienie współwłasności nieruchomości, stwierdzenie jej zasiedzenia, czy ustanowienia służebności (drogi koniecznej, przesyłu, osobistej). Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących ochrony własności lub naruszenia jej posiadania,
jak również sprawy o rozgraniczenie oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości ze stanem prawnym.


Posiadamy doświadczenie się w prowadzeniu sporów sądowych związanych z procesem inwestycyjnym. Reprezentujemy wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, generalnych wykonawców. Reprezentujemy strony zarówno w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z procesem budowlanym, jak i w sporach przed sądami cywilnymi dotyczącymi inwestycji,
w tym sporów inwestorów z generalnymi wykonawcami o wykonanie umów o roboty budowlane.


Przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy najmu lokali mieszkalnych
i komercyjnych lub akty obciążające nieruchomości (ustanowienie służebności, dożywocia, hipoteki).


Równocześnie wspomagamy Klientów w trakcie negocjacji warunków takich umów, również w ramach procesu ich zawierania w kancelarii notarialnej.

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.