Windykacja należności

Terminowa realizacja zobowiązań kontrahentów jest podstawą zachowania płynności finansowej przedsiębiorców.
W przypadku opóźnienia w zapłacie lub całkowitemu brakowi realizacji zobowiązania przez kontrahenta, często zdarza się że polubowne próby rozwiązania zatorów w płatności nie przynoszą pożądanego rezultatu. W takim wypadku najskuteczniejszym sposobem realizacji swoich praw jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z wieloma podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku, wiemy jak ważne jest bezzwłoczne przeprowadzenie działań windykacyjnych, gdyż brak sprawnej reakcji na brak w zapłacie może spowodować zachwianie kondycji finansowej naszego Klienta, jak również uniemożliwić późniejsze odzyskanie należności np. z powodu wyzbycia się majątku przez dłużnika.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów:
prowadzimy kompleksową windykację należności, reprezentując naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi,
prowadzimy windykację wybranych należności,
tworzymy, wspomagamy lub nadzorujemy wewnętrzne struktury przedsiębiorców, zajmujące się windykacją.

W ramach samodzielnie prowadzonych procesów windykacyjnych oferujemy naszym klientom pełen zakres usług. Prowadzimy analizę wypłacalności dłużnika, prowadzimy negocjacje dotyczące terminów zapłaty, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, jak również współdziałamy z komornikami sądowymi w ramach egzekucyjnego wykonania wyroku.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.