Adwokaci
Justyna Kawalec
Adwokat
Adwokat Justyna Kawalec ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów była aktywnym członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w sekcji prawa karnego
i postępowania karnego. Uzyskała również stypendium rektora
dla studentów z najwyższymi wynikami w nauce.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacką, którą odbywała przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.
W 2017 r. uzyskała wyróżnienie w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym w Rzeszowie. W 2018 r. złożyła adwokacki egzamin zawodowy uzyskując jeden z najlepszych wyników, nagrodzony wyróżnieniem przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w sprawach spadkowych, rozwiązaniach sukcesyjnych dla biznesu, umowach cywilnych
i zobowiązaniach, a także w sprawach rozwodowych i szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. Do obszaru zainteresowania należą również sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Adwokat Justyna Kawalec zajmuje się również postępowaniami odszkodowawczymi w wypadkach komunikacyjnych, a także sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej i przedsiębiorcy.
Z powodzeniem zajmuje się kwestiami ubezpieczeń społecznych
i odwołań od decyzji organów rentowych.

Adwokat Justyna Kawalec w pracy zawodowej chętnie angażuje
się w akcje mające na celu promocję wiedzy o prawie w społeczeństwie. Uczestniczyła m.in. w VI Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy odbywając warsztaty z młodzieżą, a także Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielając porad prawnych potrzebującym.
694-218-752
j.kawalec@kancelariakawalec.pl
Krzysztof Kawalec
Adwokat
Adwokat Krzysztof Kawalec ukończył studia prawnicze
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
w trakcie których uzyskał stypendium rektora dla studentów
z najwyższymi wynikami w nauce.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacką, którą odbywał przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. W trakcie odbywania aplikacji zdobywał doświadczenie pod patronatem adwokata Wiesława R. Zaniewicza, z którym nadal współpracuje.

W 2018 r. złożył adwokacki egzamin zawodowy uzyskując wynik, nagrodzony wyróżnieniem przez Okręgową Radę Adwokacką
w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa nieruchomości. Dzięki nabytemu doświadczeniu zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, wspomaga przedsiębiorców w ramach postępowań rejestrowych, kompleksowo doradza przy zakładaniu spółek prawa handlowego, sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne oraz handlowe. Doradza przedsiębiorcom w kwestiach rozwiązań sukcesyjnych i inwestycyjnych. W obszarze specjalizacji znajdują się wszelkie kwestie związane z obrotem nieruchomościami, w tym również postępowania wieczystoksięgowe.

Adwokat Krzysztof Kawalec prowadzi sprawy odszkodowawcze,
przy szczególnym uwzględnieniu spraw z zakresu błędów w sztuce medycznej, reprezentując zarówno poszkodowanych, jak również podmioty medyczne.

W ramach prowadzonej praktyki udziela szerokiego doradztwa
w zakresie prawa karnego, w tym występując jako obrońca w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw kryminalnych, przestępstw w ruchu drogowym, jak również przestępstw gospodarczych.
697-164-666
k.kawalec@kancelariakawalec.pl
By prawo nie stanowiło przeszkody na drodze do osiągnięcia Twojego sukcesu.