Sukcesja Przedsiębiorstw

Sukcesja przedsiębiorstwa jest istotnym problemem zachowania płynności działania i rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego w ramach wymiany międzypokoleniowej. Wdrożenie procesów sukcesyjnych jest objawem profesjonalizmu zarządzających przedsiębiorstwami, mających świadomość kluczowego wpływu sukcesji na przyszłość stworzonej marki.

Sukcesję przedsiębiorstw należy szczegółowego zaplanować w oparciu o aktualną sytuację firmy, a następnie rzetelnie przeprowadzić, gdyż jest to proces długotrwały. Najważniejszym jest, aby poprzez proces sukcesji przygotował podstawy prawne i rozwiązania, które w będą bezbłędnie dopasowane do sytuacji rodzinnej właścicieli przedsiębiorstw oraz wizji rozwoju firmy.

Proces sukcesyjny wdrażany jest w sposób sformalizowany i usystematyzowany w oparciu o stworzony plan procesu sukcesyjnego, który uwzględnia wszystkie aspekty działalności. Dla dobra firmy korzystnym jest przygotowanie planu jak najwcześniej, żeby przedsiębiorstwo mogło płynnie funkcjonować w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, których nie sposób przewidzieć.


W ramach przeprowadzanych procesów sukcesyjnych proponujemy:


• audyt przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań dotyczących sukcesji, oceny ryzyka oraz skutków sukcesji;
• stworzenie planu procesu sukcesyjnego, przedstawiającego propozycję wdrożenia procesów sukcesyjnych,
uwzględniającego potrzeby prawne i podatkowe;
• kompleksowe przeprowadzenie procesu sukcesyjnego obejmującego restrukturyzację funkcjonowania przedsiębiorstwa
przygotowującą przekazanie firmy w drodze sukcesji;
• sporządzanie testamentów z uwzględnieniem zakładanego sposobu rozporządzenia majątkiem;
• dostosowanie rozwiązań prawnych i finansowych umożliwiających skuteczną spłatę spadkobierców wspólnika;


W ramach prowadzonych procesów sukcesyjnych współpracujemy z naszymi partnerami z dziedziny doradztwa podatkowego, inwestycyjnego oraz ubezpieczeniowego.

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.